dilluns, 15 de març de 2010

Nota


Ni per correu electrònic ni amb multicopista, ... res com una nota personalitzada.
Al mateix temps que res motiva més que trobar-li una aplicació directa al que fem.